a:5:{s:8:"template";s:13324:" {{ keyword }}
{{ text }}
";s:4:"text";s:4054:"

Session 10: Revelation 4 - 5 Chapters 4-5: The Throne Room of Heaven. Session 12: The 70th Week of Daniel (Daniel 9) The 70th Week of Daniel. Tagalog Bible: Revelation.

FOUR ANGELS AT THE EUPHRATES LOOSED. en (Revelation 21:8, 27; 22:15) When we are known to be truthful, others believe what we say; they trust us. 1 At nakita ko ang isang bagong langit at ang isang bagong lupa: sapagka't ang unang langit at ang unang lupa ay naparam; at ang dagat ay wala na. Session 14: Revelation 7 Chapter 7: Sealing the 144,000. Session 13: Revelation 6 Chapter 6: Opening the Seals. 15 Ang # Eze. 16 Parisukat ang ayos ng lunsod, kung ano ang haba, ganoon din ang luwang. 21 And I saw a new heaven and a new earth, for the first heaven and the first earth had passed away, and there was no more sea.

8 Nguni't sa mga duwag, at sa mga hindi mananampalataya, at sa mga kasuklamsuklam, at sa mga mamamatay-tao, at sa mga mapakiapid, at sa mga manggagaway, at sa mga mapagsamba sa diosdiosan, at sa lahat na mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay sa dagatdagatang nagniningas sa apoy at asupre; na siyang ikalawang kamatayan.

1:1 Ang Apocalipsis ni Jesucristo, na ibinigay ng Dios sa kaniya upang ipahayag sa kaniyang mga alipin, sa makatuwid ay ang mga bagay na nararapat mangyaring madali: at kaniyang ipinadala at ipinaalam sa pamamagitan ng kaniyang anghel sa kaniyang alipin na si Juan; . When John saw it, it was not in the act of falling, but had fallen already. THE FIFTH TRUMPET: THE FALLEN STAR OPENS THE ABYSS WHENCE ISSUE LOCUSTS. THE SIXTH TRUMPET. 8 But for the cowardly and [] unbelieving and abominable and murderers and immoral persons and sorcerers and idolaters and all liars, their part will be in () the lake that burns with fire and [] brimstone, which is the () second death.” Read full chapter (Apocalipsis) Revelation 21:1-8 1 And I saw a new heaven and a new earth: for the first heaven and the first earth were passed away; and there was no more sea. jw2019 tl ( Apocalipsis 21:8, 27; 22:15) Kapag tayo ay kilalá bilang tapat, ang iba ay naniniwala sa ating sinasabi; nagtitiwala sila sa atin. 2 I also saw the Holy City, new Jerusalem, coming down out of heaven from God, prepared like a bride adorned for her husband. (9-21) Its perfect happiness, as enlightened with the presence of God and the Lamb, and in the free access of multitudes, made holy.

2 And I, John, saw the holy city, New Jerusalem, coming down from God out of Heaven, prepared as a bride adorned for her husband. (22-27)1-8 The new heaven and the new earth will not be separate from each other; the earth of the saints, their glorified, bodies, will be heavenly. fall--rather as Greek, "fallen." Sinukat ng anghel ang lunsod, at ang lumabas na sukat ng lunsod ay 2,400 kilometro ang haba at ang luwang, gayundin ang taas. Revelation 21 Holman Christian Standard Bible (HCSB) The New Creation.

21 Then I saw a new heaven and a new earth, for the first heaven and the first earth had passed away, and the sea no longer existed. The last three trumpets of the seven are called, from Revelation 8:13, the woe-trumpets. Revelation 9:1-21. Revelation 21:8 The New Heaven and the New Earth. Tagalog: Ang Dating Biblia 1 At ang isang dakilang tanda ay nakita sa langit: isang babae na nararamtan ng araw, at ang buwan ay nasa ilalim ng kaniyang mga paa, at sa kaniyang ulo ay may isang putong na labingdalawang bituin; 2 At siya'y nagdadalang tao; at siya'y sumisigaw, na nagdaramdam sa panganganak, at sa hirap upang manganak. 1. 1:2 Na sumaksi sa salita ng Dios, at sa patotoo ni Jesucristo, sa lahat ng mga bagay na nakita niya. Session 15: Revelation 8 - 9 3 Then I heard a loud voice from the throne: [] 40:3. anghel na nagsalita sa akin ay may hawak na gintong panukat upang sukatin ang lunsod, gayundin ang mga pinto at ang pader nito. Revelation 21 21st Century King James Version (KJ21). Session 11: Daniel’s 70 Weeks (Daniel 9) The 69 Weeks of Daniel. (1-8) Its heavenly origin, glory, and secure defence.

";s:7:"keyword";s:23:"revelation 21 8 tagalog";s:5:"links";s:5146:"Space Quest Remake, Kate Royal Duties, Kylie Cosmetics Lip Kit, Union City Ca Population 2020, Dalbergia Spruceana Cites, Deepa Malik Accident, Araku Valley Temperature, Colegio De San Ildefonso Cebu, Turkish Kebab Delivery, Road Condition From Lucknow To Haridwar, Delta Alpha Alphabet, Best Camera For Panoramic Photos, Space City Special, La Pregunta Amado Nervo English, Groningen Fc Table, Haryana Punjab High Court Case Search By Name, Indeed Jobs New Plymouth, The Qr Code Generator, Blazers Ticket Prices, Edgar Opera Synopsis, How To Stop A Dog From Begging For Food, Tethys Ski Resort Narkanda, Royal Palm Beach Real Estate, I Got The Money Electric Guest Lyrics, Orkney And Shetland Constituency, Eric Bailly Injury News, Who Was Sudama In His Previous Birth, Capital Radio London, Scheherazade Name Meaning, Kqed News Contact, Sunday Star-times Delivery, Chandigarh Shimla Manali Amritsar Package, High Jump Approach, American University Fraternities, Flamenco Sketches Transcription, Internal Audit Courses, Maryam Ameerah Meaning, Athens County Ohio Industry, Australian Architecture Awards Residential, Brian Cox Wife Gia Milinovich, Toxic Love Ferngully Spotify, Pre Columbian Mayan Pottery, ";s:7:"expired";i:-1;}